Pravidla

ČTĚTE POZORNĚ!!!

Jak se luští křížovka a jak se zúčastnit soutěže o ceny?

Klikněte do políčka a napište požadované slovo. Pokud kliknete do políčka ještě jednou, tak se změní směr vyplňování. Jako odpověď se píše pouze tajenka a jednotlivá slova se oddělují mezerou. Ale pozor! PRVNÍ ODESLÁNÍ TAJENKY JE POUZE KONTROLA SPRÁVNOSTI a je potvrzena textem "Řešení křížovky je správné", toto ale není zařazení do soutěže!!! Pokud se budete chtít zúčastnit soutěže o cenu, tak se musíte zaregistrovat a být přihlášen ke svému profilu a odeslat tajenku ještě jednou dle pokynů, které se zobrazují nad odpovědní kolonkou! Odeslání řešení do soutěže je vždy potvrzeno textem "Křížovka byla odeslána, zařadili jste se do slosování o cenu"!!! Pokud se vám tento text nezobrazí, nebyli jste do soutěže zařazeni! Systém neumožňuje odeslání více odpovědí a to je i kontrola, že vaše odpověď byla správně odeslána a zařazena do slosování. Infotext se zobrazuje na několik vteřin v horní části a v místě odpovědní kolonky je text "Křížovku jste odeslali a zařadili jste se do soutěže o cenu". Soutěž o konkrérní cenu probíhá pouze aktuální den!

Soutěž o výhru probíhá pouze v aktuálním dni! Nelze se zařadit do soutěží, které jsou uloženy v Archivu nebo budou probíhat v následujících dnech!

Odpovědi na související otázky naleznete v záložce Dotazy (zde).

 

Všeobecné podmínky soutěží

 

Zábavní internetové stránky www.vyhranasedm.cz jsou provozovány českou společností
i-Zábava s.r.o. se sídlem Praha 2, Lužická 1003/1, PSČ 120 00, IČ: 03111750.

Soutěží se může zúčastnit každý s výjimkou zaměstnanců společnosti i-Zábava s.r.o. a těch,
kteří jsou do přípravy a organizování soutěží zapojeni.

Výhry po předchozí e-mailové (telefonické) domluvě rozvážíme nebo zasíláme Českou poštou, popř. jinou zásilkovou službou a to nejpozději do 6 týdnů od uveřejnění výherce. Výhry jsou odesílány pouze na adresy v České republice. Pokud zveřejněný výherce neuvedl při registraci pravdivé informace a na e-mail popř. telefonát nereaguje a sám nás nekontaktuje do 6 týdnů od vyhlášení výherce, bude tato nepředaná výhra použita do další soutěže. Pokud si výherce zásilku s výhrou nevyzvedne ve stanoveném termínu a Česká pošta nám zásilku vrátí zpět, bude tato nepředaná výhra použita do další soutěže.

Výherce převzetím výhry souhlasí s pořízením fotografie vlastní osoby s výhrou a jejím bezplatným uveřejněním na internetových stránkách www.vyhranasedm.cz. Výherce bere na vědomí, že v případě nezaslání nebo odmítnutí zveřejnění své fotografie může ztratit nárok na případnou následující výhru v soutěžích.

Výměna věcných výher za peněžitou úhradu není možná, ceny ve formě zájezdů je nutné využít v termínu, který je stanoven smlouvou.

Pokud není v pravidlech konkrétní soutěže stanoveno jinak, do soutěže o ceny jsou zařazovány všechny správné odpovědi, doručené do data uvedeného na internetových stránkách.

Správná řešení a jména výherců uveřejňujeme vždy následující den. Výherci jsou vyrozuměni e-mailem nebo telefonicky.

Bez souhlasu společnosti i-Zábava s.r.o. je veřejné publikování tajenek křížovek a výsledků kvízů z internetových stránek www.vyhranasedm.cz zakázáno, a to na internetu i jakýchkoli jiných platformách.

Veškeré soutěže, akce a s tím spojené registrace na internetových stránkách provozovaných společností i-Zábava s.r.o. jsou zdarma. Pokud po vás bude požadována úhrada jakékoli peněžní častky, tak tuto výzvu ignorujte a pokud možno nás ihned kontaktujte na
info@i-zabava.eu,
info@vyhranasedm.cz nebo pomocí kontaktního formuláře na internetových stránkách www.vyhranasedm.cz.

Případné odpovědi vyžadované prostřednictvím SMS zprávy jsou zpoplatněny zvláštní sazbou,
jejíž celková výše je vždy uvedena u konkrétní soutěže či akce a v konkrétních pravidlech pro takovou soutěž či akci.

Zpracování osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ev. zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy.

Tyto podmínky a veškeré vztahy na základě nich vzniklé se řídí právním řádem České republiky.

 

Všeobecné podmínky – úplné znění

 

I. Práva a povinnosti

Práva a povinnosti stanovené v těchto podmínkách se vztahují na společnost i-Zábava s.r.o. provozující zábavní internetové stránky www.vyhranasedm.cz a její alternativní odkazy www.vyhranasedum.cz, www.vyhrana7.cz, www.vn7.cz (dále jen "www.vyhranasedm.cz"), se sídlem Praha 2, Lužická 1003/1, PSČ 120 00, IČ: 03111750 (dále jen „společnost i-Zábava s.r.o.”) a na všechny její partnery, a to zejména na registrované i neregistrované klienty internetových stránek www.vyhranasedm.cz, účastníky akcí a soutěží pořádaných společností i-Zábava s.r.o. a všechny další osoby využívající jejích služeb a produktů libovolným způsobem (dále jen „klient“).


Tyto podmínky mají obecný charakter a aplikují se v případě, že není stanoveno jinak ve speciálních podmínkách jednotlivých soutěží či akcí společnosti i-Zábava s.r.o.

 

II. Klienti a jejich osobní údaje

Poskytování osobních údajů společnosti i-Zábava s.r.o. není povinné. Pokud si klient přeje zúčastnit se soutěží či akcí o věcné ceny na zábavních internetových stránkách www.vyhranasedm.cz,
je povinen sdělit při registraci na webu či ke konkrétní soutěži své osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, trvalé bydliště, telefonní kontakt a e-mailovou adresu z důvodu plnění povinností společnosti i-Zábava s.r.o.

V případě výhry klient uděluje souhlas s pořízením fotografie své osoby s výhrou a jejím zveřejněním na internetových stránkách www.vyhranasedm.cz. Tuto fotografii klient pořídí na svoje náklady a zašle na e-mail info@vyhranasedm.cz. Klient bere na vědomí, že v případě nezaslání nebo odmítnutí zveřejnění své fotografie může ztratit nárok na případnou následující výhru v soutěžích. V tomo případě vyhraje následující soutěžící, který dodržel tyto Všeobecné podmínky. Klient uděluje svůj souhlas se zveřejněním na dobu neurčitou, tento svůj souhlas může kdykoli odvolat. Pokud k odvolání souhlasu není rozumný důvod či toto odvolání není způsobeno změnou okolností, může klient odpovídat za škodu, kterou bezdůvodným odvoláním souhlasu společnosti i-Zábava s.r.o. způsobí.

Pro případ, že by nastaly problémy s dodáním výhry, je třeba, aby klient sdělil též další kontaktní údaje, a to zejména přesnou dodací adresu.

Tím, že klient sdělí společnosti i-Zábava s.r.o. své osobní a jiné údaje, uděluje tím společnosti i-Zábava s.r.o. souhlas ke zpracovávání takto sdělených osobních a jiných kontaktních údajů včetně elektronických kontaktů elektronické pošty (e-mail, telefon). Rozsah uděleného souhlasu, pravidla zpracování osobních údajů soutěžících a podmínky jejich užití jsou blíže popsány v části III. těchto podmínek.

Veškeré soutěže, akce a s tím spojené registrace na internetových stránkách provozovaných společností i-Zábava s.r.o. jsou zdarma. Pokud po vás bude požadována úhrada jakékoli peněžní částky, tuto výzvu ignorujte a pokud možno nás ihned kontaktujte na info@i-zabava.eu, info@vyhranasedm.cz nebo pomocí kontaktního formuláře na internetových stránkách www.vyhranasedm.cz. Případné odpovědi vyžadované prostřednictvím SMS zprávy jsou zpoplatněny zvláštní sazbou, jejíž celková výše je vždy uvedena u konkrétní soutěže či akce a v konkrétních pravidlech pro takovou soutěž či akci.

 

III. Nakládání s osobními údaji
III. 1 Podmínky zpracování

Zpracování osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ev. zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy.

Zpracování osobních údajů je ze strany společnosti i-Zábava s.r.o. prováděno zabezpečeným způsobem automaticky i manuálně. Společnost i-Zábava s.r.o. nezpracovává osobní údaje jinak, než k zákonným účelům, popř. k účelům, s nimiž klient vyslovil souhlas. Data jsou zpracovávána pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů a rovněž pouze po dobu nutnou pro výše dosažení uvedených účelů, nejdéle ale po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy
či v souladu s nimi či do odvolání souhlasu klienta.

Osobní údaje poskytuje registrující se osoba společnosti i-Zábava s.r.o. dobrovolně a bezplatně.

Společnost i-Zábava s.r.o. bude údaje získané dle těchto podmínek zpracovávat a využívat k marketingovým účelům, za účelem vytvoření databáze soutěžících na internetových stránkách www.vyhranasedm.cz, za účelem vyhodnocování cílových skupin návštěvníků internetových stránek www.vyhranasedm.cz, za účelem vyhodnocování návštěvnosti internetových stránek www.vyhranasedm.cz, za účelem vyhodnocování soutěží a za účelem možného zasílání výher, obchodních sdělení či propagačních materiálů společnosti i-Zábava s.r.o.

Společnost i-Zábava s.r.o. prohlašuje, že osobní údaje takto klientem poskytnuté budou zpracovávány pro její potřeby a nebudou zpřístupněny jakékoli další osobě. Klient má právo k přístupu ke svým osobním údajům a má právo je doplňovat a měnit. Klient má právo kdykoli odvolat svůj souhlas s poskytnutím svých osobních údajů, ale tím ztratí možnost účastnit se dalších soutěží a akcí o věcné ceny. V této souvislosti se může na společnost i-Zábava s.r.o. obrátit elektronickou poštou na adresu info@i-zabava.eu, info@vyhranasedm.cz.

V souladu s ustanovením § 5, § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tímto všechny klienty internetových služeb společnosti i-Zábava s.r.o., kteří poskytnou své osobní údaje, společnost i-Zábava s.r.o. informuje o těchto jejich zákonných právech:

Každý klient má právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu osobních údajů.

Každý klient, který zjistí nebo se domnívá, že společnost i-Zábava s.r.o. či jiná osoba provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může a) požádat společnost i-Zábava s.r.o. o vysvětlení, b) požadovat,
aby společnost i-Zábava s.r.o. odstranila takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost shledána oprávněnou, společnost i-Zábava s.r.o. odstraní neprodleně závadný stav.

Nevyhoví-li společnost i-Zábava s.r.o. žádosti klienta, má klient právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, má klient právo uplatnit nárok na náhradu škody podle příslušných právních předpisů, zejména občanského zákoníku.

Předáním informace o své e-mailové adrese uděluje klient společnosti i-Zábava s.r.o. souhlas k zasílání obchodních sdělení společnosti i-Zábava s.r.o. elektronickými prostředky, není-li v podmínkách konkrétní služby uvedeno jinak. Klient může svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení kdykoli odvolat.

 

III. 2 Souhlas

Klient musí vždy udělit svobodný a vědomý souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Udělením se rozumí vyplnění souhlasu či jeho zaškrtnutí či jiné vyjádření (zejména při registraci v elektronickém formuláři na internetových stránkách www.vyhranasedm.cz, zasláním SMS s předepsaným textem či jakkoli jinak v souvislosti s akcemi a soutěžemi pořádanými společností i-Zábava s.r.o.).

 

IV. Účast v soutěži

Klient se může přihlásit na akci či do soutěže pořádané společností i-Zábava s.r.o. způsobem,
který společnost i-Zábava s.r.o. určí, zejména vyplněním a odesláním tištěného nebo elektronického formuláře k účasti na soutěži nebo akci.

V soutěžích pořádaných společností i-Zábava s.r.o. není zaručen nárok na výhru. Způsob výběru výherce bude určen podle typu soutěže. Výherce u základních každodenních soutěží bude vybrán na základě předem stanoveného výpočtu. Výherce u ostatních soutěží bude vybrán podle pravidel stanovených pro každou soutěž, zejména podle nejlepšího splnění stanoveného zadání, jako např. odpovědi na otázku či vytvoření díla. Společnost i-Zábava s.r.o. si vyhrazuje právo ve výjimečných případech jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání nebo soutěž bez náhrady zrušit. Společnost i-Zábava s.r.o. si vyhrazuje právo na vyloučení účastníků, u jejichž soutěžního chování jsou patrné známky podvodného soutěžení nebo jiných praktik, či je zde jakékoli jiné důvodné podezření ze zneužívání soutěže. Zejména není povoleno zřizovat více soutěžních profilů jednoho soutěžícího a s nimi se účastnit soutěží!

Výměna věcných výher za peněžitou úhradu není možná, ceny ve formě zájezdů je nutné využít ve stanoveném termínu. Výherci, kteří vyhrají dílčí výhru v dlouhodobé soutěži, nemají nárok na další výhru v totožné soutěži, pokud tak i společnost i-Zábava s.r.o. dodatečně stanoví.

Společnost i-Zábava s.r.o. je oprávněna podmínit účast v soutěži či na jiné akci sdělením osobních a jiných údajů, které jsou nezbytné pro posouzení splnění předpokladů účasti v soutěži či jiné akci, pro řádné vyhodnocení soutěže či jiné akce a pro sdělení výsledků soutěže či poskytnutí případných výher.

Sdělením svých osobních údajů v souvislosti s účastí v soutěži nebo jiné akci uděluje klient společnosti i-Zábava s.r.o. souhlas ke zpracovávání takto sdělených osobních a jiných údajů včetně elektronických a kontaktních údajů (e-mail, telefon atd.). Podmínky užití, rozsah uděleného souhlasu a pravidla zpracování osobních údajů klientů jsou blíže popsány v části III. těchto podmínek.

 

V. Souhlas s užitím díla klienta

Pokud klient společnosti i-Zábava s.r.o. poskytne v souvislosti s účastí v soutěži či na jiné akci v libovolné podobě jakékoli materiály, které jsou autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském (zejména fotografie, texty, obrázky apod.) (dále jen „díla“), uděluje tímto poskytnutím společnosti i-Zábava s.r.o. licenční oprávnění a svolení k užití takových autorských děl jejich publikováním na internetových stránkách www.vyhranasedm.cz a dále jejich jakékoli publikaci v rámci reklamních, marketingových či propagačních akcí či kampaní, včetně práva k poskytnutí všech těchto výše uvedených oprávnění zcela nebo zčásti třetí osobě.

Veškerá oprávnění dle článku V. těchto podmínek uděluje klient společnosti i-Zábava s.r.o. bez nároku na jakoukoli odměnu či dodatečnou odměnu (není-li v podmínkách konkrétní soutěže či akce stanoveno jinak), pro území celého světa, na dobu platnosti majetkových autorských práv.

Společnost i-Zábava s.r.o. nemusí licenci využívat a díla nemusí použít. Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že hmotné nosiče, na kterých budou příspěvky zachyceny (výtisky, datové nosiče apod.) nemusí společnost i-Zábava s.r.o. vracet.

Tím, že klient zašle společnosti i-Zábava s.r.o. svá díla, potvrzuje, že je oprávněn poskytnout společnosti i-Zábava s.r.o. veškerá práva zmíněná výše v tomto článku podmínek a že nikdo nemá k těmto dílům jakákoli práva, která by v tom klientovi bránila.

Pokud se toto prohlášení klienta ukáže být nepravdivým, je společnost i-Zábava s.r.o. oprávněna požadovat po klientovi náhradu veškeré škody a veškerých nákladů způsobených tím,
že společnost i-Zábava s.r.o. prohlášení klienta za pravdivé považovala a použila příspěvky tak,
jak je uvedeno výše.

 

VI. Cookies

Klient souhlasí s tím, že v souvislosti se zobrazováním reklam na webových stránkách provozovaných společností i-Zábava s.r.o. mohou třetí strany umísťovat soubory cookie v prohlížečích uživatelů, číst je, nebo používat webové signály ke sběru údajů. Jako cookie se v protokolu HTTP označuje malé množství dat, která internetový server pošle prohlížeči, který je uloží na počítači uživatele. Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Z bezpečnostního hlediska Cookies neznamenají žádné nebezpečí pro počítač jako takový. Další informace o souborech Cookies se dozvíte zde.

Pokud si nepřejete dostávat cookies z internetových stránek provozovaných společností i-Zábava s.r.o., můžete nastavit svůj internetový prohlížeč tak, aby vás před přijetím cookies varoval a odmítnout cookie v případě, že vás prohlížeč upozorní na jeho přítomnost. Cookies můžete v prohlížeči také zcela vypnout nebo již nainstalované cookies můžete vymazat, což však může zhoršit možnost využití internetové stránky.

 

VII. Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy mezi klientem a společností i-Zábava s.r.o.,
klient je však musí vždy výslovně odsouhlasit.

V případě obsahového rozdílu mezi smlouvou uzavřenou smluvními stranami a podmínkami má vždy přednost smlouva.

Pro případné připomínky a dotazy k ochraně osobních údajů a pro kontakt ve věci výkonu zákonných práv klienta může klient použít e-mailovou adresu info@i-zabava.eu, info@vyhranasedm.cz nebo pomocí kontaktního formuláře na internetových stránkách www.vyhranasedm.cz.

Společnost i-Zábava s.r.o. si vyhrazuje právo jednostranně měnit tyto Všeobecné podmínky. Změnu je společnost i-Zábava s.r.o. povinna oznámit klientovi prostřednictvím e-mailu, který uvedl v registračním formuláři. Klient má právo tyto změny marketingových podmínek kdykoli odmítnout a zrušit svou registraci.

Tyto podmínky a veškeré vztahy na základě nich vzniklé se řídí právním řádem České republiky.

Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem zveřejnění.

Facebook